• Проектиране и доставка на отоплителни, слънчеви, климатични и ВиК инсталации
  • Всички видове строително-ремонтни и довършителни дейности.
  • НОВО!!! Всичко от КАМЪК - ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА до 5 работни дни
Проект No BG16RFOP002-2.089-4433 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Бенефициент: ТЕРМОУЮТСТИЛ ЕООД
Номер на Проект: BG16RFOP002-2.089-4433
Наименование: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.
Главна цел на настоящия проект: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Специфична цел на проекта:
1. Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на ликвидност.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Място на изпълнение: гр. Бургас
Начало: 24.03.2022 г.
Край: 24.06.2022 г.
Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Номер на АДПБФП:BG16RFOP002-2.073-17452
Бенефициент: „ТЕРМОУЮТСТИЛ“ ЕООД
Обща стойност 10 000лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 14.09.20г.
Край: 14.12.20г.

виж повече