• Проектиране и доставка на отоплителни, слънчеви, климатични и ВиК инсталации
  • Всички видове строително-ремонтни и довършителни дейности.
  • НОВО!!! Всичко от КАМЪК - ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА до 5 работни дни
Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Номер на АДПБФП:BG16RFOP002-2.073-17452
Бенефициент: „ТЕРМОУЮТСТИЛ“ ЕООД
Обща стойност 10 000лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 14.09.20г.
Край: 14.12.20г.

виж повече